Đại hội Đảng bộ trên cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 11 Bí thư cấp ủy được Đại hội bầu trực tiếp

Có 11/12 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tại Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy và có nhiều đồng chí đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.
Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 73% lãnh đạo cấp xã không là người địa phương Phê duyệt dự án về du lịch trải nghiệm ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Yên Bái Trao giải A cho 9 tiết mục xuất sắc nhất Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Yên Bái

Đến ngày 22/7, đã có 12/12 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tạo điều kiện quan trọng tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Đại hội Đảng bộ trên cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 11 Bí thư cấp ủy được Đại hội bầu trực tiếp
Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư.

Theo Báo cáo, tổng số đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở có 2.439 đại biểu. Công tác bầu cử tại Đại hội diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Điểm mới trong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tại tỉnh Yên Bái là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo 11/12 Đảng bộ thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái), đồng thời, việc kiểm phiếu trên máy tính bằng phần mềm kiểm phiếu do Ban Tổ chức Trung ương cung cấp được thực hiện ở 12/12 Đảng bộ, đã bảo đảm chính xác, tiết kiệm được thời gian kiểm phiếu để tập trung cho công tác thảo luận vào các văn kiện tại Đại hội.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, tại Đại hội cấp trên cơ sở có 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử và được Đại hội tín nhiệm với tỷ lệ phiếu bầu cao, có 161/394 đồng chí trúng cử với số phiếu tuyệt đối, tái cử có 257 đồng chí, tham gia cấp ủy lần đầu có 137 đồng chí, nữ có 83 đồng chí, dân tộc thiểu số có 122 đồng chí và 2 đồng chí theo tôn giáo. Độ tuổi trung bình cấp ủy là 46 tuổi.

Về trình độ học vấn tốt nghiệp THPT có 394 đồng chí, có 109 đồng chí trình độ trên đại học, cao cấp, cử nhân lý luận chính trị có 312 đồng chí. Về danh sách bầu có 443 đồng chí, số phải bầu có 394 đồng chí.

Về bầu cử Ban thường vụ cấp ủy có 109/112 đồng chí được Đại hội tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối, tái cử có 86 đồng chí, tham gia lần đầu có 37 đồng chí, nữ có 22 đồng chí và người dân tộc thiểu số có 31 đồng chí.

Về bầu cử Ủy ban Kiểm tra cấp ủy có 71 đồng chí được bầu trong số 83 đồng chí trong danh sách bầu, trong đó tái cử có 46 đồng chí, tham gia lần đầu là 25 đồng chí, nữ có 19 đồng chí và 11 đồng chí người dân tộc thiểu số.

Đại hội Đảng bộ trên cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 11 Bí thư cấp ủy được Đại hội bầu trực tiếp
Có 8/11 đồng chí Bí thư được Đại hội bầu với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Điểm đặc biệt tại Đại hội trên cơ sở tại tỉnh Yên Bái, có 11 Đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy được Đại hội tín nhiệm với số phiếu cao, trong đó có 8 đồng chí được bầu với số phiếu tuyệt đối và 3 đồng chí có số phiếu trên 99%.

Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy đều đạt, vượt mục tiêu đề ra, trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước. Việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội các đồng chí Bí thư trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100% tín nhiệm.

Nhìn chung, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Đại hội cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành về cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đặc biệt có sự liên thông, đồng bộ với những nội dung cốt lõi, quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Các Đảng bộ đã lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, cán bộ, trí thức vào dự thảo. Chất lượng tham luận được nâng lên rõ rệt, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, dân chủ và đoàn kết.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile