Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX bắt đầu ngày làm việc thứ nhất

Chiều 24/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đã bắt đầu ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bắc Ninh: Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Bắc Ninh: Tiếp tục nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Điều động ông Tạ Đăng Đoan làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”. Chiều 24/9, ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã chính thức bắt đầu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX bắt đầu ngày làm việc thứ nhất
Toàn cảnh Đại hội đại biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự, chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 315 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX bắt đầu ngày làm việc thứ nhất
Các đại biểu tại Đại hội.

Tại ngày làm việc thứ Nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội và hướng dẫn chia Tổ thảo luận.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX bắt đầu ngày làm việc thứ nhất
Các đại biểu tới tham dự Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn chặn suy thoái đạo đức, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX bắt đầu ngày làm việc thứ nhất
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc - nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản: Đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên.

Đại hội đánh dấu mốc son quan trọng sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ; hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là những tiền đề quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để xây dựng một Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

(1) Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

(2) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(3) Thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(4) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(5) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile