Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành phiên trù bị

Chiều 13/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị.
Bắc Giang được Trung ương đồng ý cho làm quy trình Bí thư Tỉnh uỷ tại chỗ Bắc Giang: Công nghiệp là động lực chính cho phát triển kinh tế Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX Bắc Giang sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành phiên trù bị
Trước khi diễn ra phiên trù bị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên,Trưởng các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Giang

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân không chỉ của riêng Bắc Giang mà còn là sự quan tâm của Nhân dân cả nước. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên trù bị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 thành viên; Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 thành viên.

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành phiên trù bị
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã quán triệt đến đại biểu các nội dung: Quyết định số 244-QĐ/TƯ, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TƯ, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành phiên trù bị
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội nhất trí thông qua chương trình làm việc trong 3 ngày, từ 13 đến 15/10; nghe phổ biến việc thảo luận và hướng dẫn bỏ phiếu tại Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành phiên trù bị
Các đại biểu biểu quyết, nhất trí thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX có các nội dung quan trọng như: Thông qua báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiến hành phiên trù bị
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được khai mạc trọng thể vào sáng 14/10/2020.

Tuổi trẻ và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Doãn Hưng - Bích Động - Vi Hải
Xem phiên bản mobile