Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào phiên trù bị

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 25B, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
52 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII Hôm nay (11/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII họp phiên trù bị

Trong đó, có 360 đại biểu là nam, chiếm 80,35%; 88 đại biểu là nữ, chiếm 19,65%. Trong tổng số 448 đại biểu chính thức có 368 đại biểu người dân tộc kinh, 35 đại biểu người dân tộc Mường, 37 đại biểu người dân tộc Thái, 3 đại biểu người dân tộc Mông, 3 đại biểu người dân tộc Thổ, 2 đại biểu người dân tộc Dao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào phiên trù bị
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại phiên Đại hội trù bị.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào phiên trù bị

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã xây dựng Đề án nhân sự khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt. Theo đó, dự kiến sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 65 đồng chí và Ban Thường vụ là 17 đồng chí; bảo đảm giảm số lượng cấp ủy đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo Chương trình làm việc, Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; biểu quyết thông qua Chương trình Phiên Đại hội chính thức, quy chế làm việc và nội quy Đại hội. Tại phiên trù bị, Đại hội cũng tiến hành quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng, công bố các quyết định chia tổ thảo luận, hướng dẫn bầu cử, hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt của đại biểu trong Đại hội. Đại hội được nghe đồng chí Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chương trình Phiên đại hội chính thức được thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ sáng mai 27/10 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 28/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile