Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ngày 18/1, Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân (Viện KSND) tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện KSND tỉnh, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024.
Tỉnh đoàn Yên Bái ký kết giao ước thi đua năm 2022 Yên Bái bắt đầu triển khai điều trị F0 tại nhà

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đoàn cấp trên. Cùng với việc triển khai hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt đến 100% đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ngoài ra, Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng; tổ chức và phối hợp tổ chức được 12 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; Phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Xây dựng công sở văn minh” và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy “chuyển đổi số” được chú trọng, quan tâm thực hiện hiệu quả.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái đã có 12 sáng kiến và ý tưởng sáng tạo được Hội đồng sáng kiến của cơ quan ghi nhận.

Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Yên Bái tặng hoa Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% đoàn viên cụ thể hoá và có nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 100% đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên và phong trào “3 trách nhiệm” bằng việc làm cụ thể.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái - phát biểu tại đại hội
Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái - Phạm Thị Phương phát biểu tại Đại hội

Đồng thời, hàng năm Chi đoàn cũng đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình phần việc thanh niên trở lên; trong nhiệm kỳ có ít nhất từ 3-5 ý tưởng, sáng kiến kinh nghiệm hoặc ý tưởng đề xuất, sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số”. Chi đoàn cũng khai thác tối đa việc sử dụng, ứng dụng hệ thống truyền hình trực tuyến để tổ chức các hội nghị, cuộc họp...

Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022 - 2024
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Theo Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, Đại hội Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái lần này được lựa chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện KSND tỉnh Yên Bái, khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 đồng chí, Đại hội đã bầu 2 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư; đồng chí Hoàng Hiệp được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái, khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Ban Chấp hành Chi đoàn Viện KSND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới 2022 - 2024 ra mắt Đại hội

Đặc biệt, Đại hội cũng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với sự tham dự của các Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia họp rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm; Đại hội cũng lần đầu tiên triển khai phòng họp “không giấy”, giúp nâng cao chất lượng cuộc họp, tiết kiệm đến 40% chi phí in và giao nhận giấy tờ; thông qua hệ thống văn bản điện tử, ký số điện tử, biểu quyết điện tử và điểm danh điện tử…

Tỉnh đoàn Yên Bái ký kết giao ước thi đua năm 2022 Tỉnh đoàn Yên Bái ký kết giao ước thi đua năm 2022
Yên Bái: Trốn cách ly để vận chuyển gỗ, nam thanh niên bị phạt 15 triệu đồng Yên Bái: Trốn cách ly để vận chuyển gỗ, nam thanh niên bị phạt 15 triệu đồng
Yên Bái bắt đầu triển khai điều trị F0 tại nhà Yên Bái bắt đầu triển khai điều trị F0 tại nhà
Đức Mậu
Xem phiên bản mobile