Đại gia Lương thực Miền Nam giải trình lý do tiếp tục thua lỗ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Vinafood 2 tiếp tục thua lỗ hơn 75 tỷ đồng, dẫn tới khoản lỗ lũy kế đến thời điểm cuối tháng 6/2019 hơn 2.000 tỷ đồng.
Vinafood 2 lỗ hơn 2.000 tỷ đồng, nợ chồng chất

Như Tuổi trẻ và Pháp luật đã thông tin, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood 2) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cung cấp lương thực lớn nhất cả nước tiếp tục diễn biến tiêu cực.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Vinafood 2 chỉ đạt 4.970 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng chiếm tới 4.575 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu được ở mức gần 395 tỷ đồng, chưa bằng một nửa con số cùng kỳ.

dai gia luong thuc mien nam giai trinh ly do tiep tuc thua lo
Ảnh minh họa.

Trong kỳ vừa qua, mặc dù tiết giảm hầu hết các loại chi phí, trong đó, chi phí tài chính hơn 83 tỷ đồng, chi phí bán hàng hơn 299 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của Vinafood 2 bất ngờ lỗ 7,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 35 tỷ đồng; đồng thời khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng lên xấp xỉ 94 tỷ đồng

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, Vinafood 2 lỗ ròng hơn 75 tỷ đồng. Tính lũy kế đến hết ngày 30/6/2019, Vinafood 2 lỗ 2.045 tỷ đồng.

Theo giải trình của Vinafood 2, nguyên nhân công ty tiếp tục kinh doanh sa sút là do tình hình giao dịch xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 trầm lắng và tiêu thụ nội địa cũng chậm, nhu cầu rất yếu, giá chào người mua đưa ra rất thấp so với giá thành sản xuất, sản lượng bán ra ít nên lợi nhuận tạo ra không bù đắp được định phí.

Tại ngày 30/6/2019, Vinafood 2 ghi nhận tổng tài sản đạt 9.571 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.080 tỷ đồng (dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 1.277 tỷ đồng), hàng tồn kho 2.605 tỷ đồng, tài sản cố định 3.574 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 30/6/2019, Vinafood 2 ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới 6.313 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng, tương đương 14% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới gần 5.018 tỷ đồng, tăng hơn 18%.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile