Đại biểu Quốc hội thực hiện lời hứa “kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”

TTTĐ - Sáng 13/7, tại Nhà Quốc hội, phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).
Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị mọi mặt để tổ chức tốt nhất kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội trong tháng 7
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực trình bày báo cáo tại phiên họp 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực trình bày báo cáo tại phiên họp
Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, nhà nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,60%; Bầu một lần đủ đại biểu Quốc hội, đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh và cơ bản đủ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Chất lượng đại biểu được nâng lên, cơ cấu, thành phần cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Thành công của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin tuyệt đối của cử tri và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, cử tri và Nhân dân cảm nhận sâu sắc thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống người dân.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao Đảng, Nhà nước sớm đề ra và thực hiện quyết liệt các biện pháp "5K + vaccine"; Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước; Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng cho người dân, trong đó tập trung ưu tiên cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất ở các khu công nghiệp.

Việc thành lập Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân, doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài; Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ với ngân sách Nhà nước, góp phần chung tay cùng Chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Về nâng cao chất lượng bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; Loại bỏ ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất.

Các ý kiến cử tri cũng đề nghị sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Về kiến nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử; Phát huy trí tuệ, gương mẫu, bản lĩnh, thật sự gắn bó máu thịt với nhân dân theo phương châm “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; Thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chú trọng giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, công trình trọng điểm và công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chính phủ cần tiếp tục quan tâm bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đủ mạnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch Covid-19; Minh bạch thông tin về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Cho ý kiến về báo cáo này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung thêm những ý kiến, kiến nghị và đánh giá sâu sắc về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV; đánh giá việc kiện toàn nhân sự từ cơ sở cho đến chính quyền các tỉnh, thành phố; công tác phòng chống dịch COVID-19; những khó khăn và sinh kế của người dân, doanh nghiệp...

Đặc biệt, cần có sự đánh giá thêm về gói hỗ trợ 26.000 tỉ vừa được ban hành để hỗ trợ hàng triệu người khó khăn, thất nghiệp do COVID-19. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là gói hỗ trợ được đánh giá kịp thời, khả thi và giảm được nhiều thủ tục. Do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ Việt Nam cần có sự đánh giá, cập nhật thêm về vấn đề này.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile