Đại biểu Quốc hội: "Chế định Thanh tra Nhân dân đang cực kỳ hình thức"

"Tôi thấy rằng chế định về thanh tra Nhân dân là một chế định cực kỳ hình thức và lâu nay chúng ta bỏ quên cái chế định này trong Luật Thanh tra”.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động Đại biểu Quốc hội: Tỉ lệ phát hiện vi phạm thấp vì thanh tra theo kế hoạch Đại biểu Quốc hội: Có đơn thuốc, bệnh nhân phải chi hơn 4,8 triệu đồng cho thực phẩm chức năng

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) chia sẻ khi thảo luận về về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nghị trường Quốc hội sáng nay (14/6).

Đại biểu Quốc hội:
Đại biểu Trịnh Xuân An

Đại biểu Trịnh Xuân An chia sẻ, nếu ông đề nghị không quy định về “Thanh tra Nhân dân” nữa thì chắc là nhiều ý kiến không tán thành, tuy nhiên, “tôi thấy rằng chế định về thanh tra Nhân dân là một chế định cực kỳ hình thức và lâu nay chúng ta bỏ quên cái chế định này trong Luật Thanh tra”.

“Bản thân trong cơ quan, đến thời điểm này có lẽ tôi cũng chưa hình dung được trong Văn phòng Quốc hội thì ai đang là Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân và ở cả địa phương cũng vậy”- đại biểu nói và nhấn mạnh, Thanh tra Nhân dân đang được gắn với Mặt trận Tổ quốc và gắn Thanh tra Nhân dân ở đơn vị với công đoàn, hoạt động phụ thuộc vào Mặt trận, phụ thuộc vào công đoàn. Trong khi đó, ở cơ sở, xã, phường, thị trấn chúng ta có HĐND cũng là cơ quan giám sát của người dân.

“Chúng ta có cần thiết phải xây dựng mô hình có nhiều cơ quan để thực hiện giám sát, kiểm tra? Đấy là còn chưa phân biệt được việc giám sát, kiểm tra ở cơ sở hay không? Tôi đề nghị cân nhắc rất kỹ” - ông Trịnh Xuân Anh nêu quan điểm.

Đại biểu đoàn Đồng Nai cũng cho rằng, nếu quy định Thanh tra Nhân dân thì nội dung như Chương 5 trong dự thảo luật là chưa đầy đủ và như vậy sẽ đi vào tình trạng hoạt động rất hình thức và lâu nay không được quan tâm.

Dự thảo luật Thực hiện dân chủ cơ sở được nâng lên từ Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 do Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo và dành chương 5 để quy định về Thanh tra nhân dân vốn đang được quy định tại luật Thanh tra hiện hành.

Theo đó, Ban Thanh tra Nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Ban Thanh tra Nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cán bộ, công chức và chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động Quốc hội chính thức thông qua Luật Cảnh sát cơ động
Đại biểu Quốc hội: Tỉ lệ phát hiện vi phạm thấp vì thanh tra theo kế hoạch Đại biểu Quốc hội: Tỉ lệ phát hiện vi phạm thấp vì thanh tra theo kế hoạch
Đại biểu Quốc hội: Có đơn thuốc, bệnh nhân phải chi hơn 4,8 triệu đồng cho thực phẩm chức năng Đại biểu Quốc hội: Có đơn thuốc, bệnh nhân phải chi hơn 4,8 triệu đồng cho thực phẩm chức năng
Hạnh Nguyên
Xem phiên bản mobile