Đa dạng cách tuyên truyền phòng chống ma túy từ cơ sở

Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy được xác định là cuộc chiến lâu dài và phức tạp. Do đó, bên cạnh công tác đấu tranh, Công an quận Bắc Từ Liêm còn tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy tại các địa bàn cơ sở để nhân dân tránh xa loại tệ nạn nguy hiểm này.
Xem phiên bản mobile