Chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2021:

Đã có mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới nhỏ gọn như thẻ ATM

Trong tháng 4/2021 có một số chính sách về kinh tế, xã hội thay đổi về mẫu thẻ bảo hiểm y tế, miễn thuế, thi tốt nghiệp THPT 2021.
Xét nghiệm Covid-19, có được bảo hiểm y tế chi trả? Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho bệnh nhân nhiễm nCoV

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Từ ngày 1 /4, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có kích thước bằng thẻ ATM (từ kích thước 98x66mm xuống còn 85,6x53,98mm).

Bên cạnh đó, thẻ mới được làm bằng chất liệu nhựa cứng. Mã số thẻ sẽ có 10 chữ số thay vì 15 ký tự. Mặt sau hướng dẫn kiểm tra chi phí khám chữa bệnh, thông tin thẻ và thắc mắc liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện cấp thẻ hoặc Tổng đài 19009068, thông tin mẫu thẻ trước đây không có.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh sẽ cấp thẻ theo mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ cũ, không đổi mẫu mới nếu thẻ cũ vẫn còn thời hạn sử dụng.

Những điểm mới trên có trong Quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điểm mới về trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian của buổi thi (quy định hiện nay là hết 2/3 thời gian).

Đối tượng bị đình chỉ thi theo văn bản mới là thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển tới phòng chờ và trong thời gian ở đó.

Ngoài ra, theo thông tư trên, thí sinh hạnh kiểm yếu năm trước thi lại phải có xác nhận của địa phương.

Chính thức miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu

Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/4/2021, trong đó bổ sung Điều 29a miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu gồm: chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế; văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng miễn thuế.

Trường hợp cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành thì căn cứ theo văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế.

Hoài An
Xem phiên bản mobile