Đã có 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Chuẩn bị cho triển khai chương trình trong năm học 2021-2022, thời gian qua, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đã tiến hành thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.
Bộ GD-ĐT không thẩm định nội dung sách tham khảo, khẳng định không có sách bổ trợ Nhọc nhằn “đánh vật” với sách giáo khoa lớp 1 mới Cấm mọi hình thức đưa sách tham khảo vào trường học để “ngăn” lợi ích nhóm
ông Trần Quang Nam – Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT
Ông Trần Quang Nam - Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT thông tin tại buổi họp báo

Từ năm học 2020 -2021, sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới chính thức được triển khai đối với lớp 1 và thực hiện cuốn chiếu ở những năm học tiếp theo.

Sau khi ban hành thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 2, Bộ GD&ĐT đã nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định của 4 Nhà xuất bản (NXB), gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, có 33 bản mẫu sách giáo khoa của đầy đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 đã được gửi về. Trong số này, môn Toán có 4 bản mẫu sách giáo khoa; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 bản; Các môn còn lại gồm: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm mỗi môn có 3 bản mẫu.

Đối với lớp 6, Bộ GD&ĐT đã nhận được 43 bản mẫu sách giáo khoa của đầy đủ 11 môn học, hoạt động giáo dục giáo dục bắt buộc, bản mẫu sách giáo khoa môn tự chọn tiếng Anh. Trong đó, trừ môn Tin học có 6 bản mẫu, tiếng Anh có 9 bản mẫu, các môn còn lại mỗi môn có 3 bản mẫu sách giáo khoa.

Thành phần Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan. Trong đó, ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Hiện nay, việc thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đã hoàn thành vòng 1, các NXB đang chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, dự kiến thẩm định vòng 2 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 (đối với lớp 2) và trung tuần tháng 11 (đối với lớp 6).

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile