Đã có 200 thương nhân đăng ký đến Bắc Giang thu mua vải thiều

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 200 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam và đến huyện Lục Ngạn, Bắc Giang để thu mua vải thiều.
Bắc Giang: Xúc tiến tiêu thụ vải thiều 2022 với gần 80 điểm cầu trong nước và quốc tế Đầu tư hơn 863 tỷ đồng để nâng cấp QL 31 ở Bắc Giang

Mới đây, Sở Ngoại vụ Bắc Giang cho biết, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng ý cho 200 thương nhân đều mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều tại Bắc Giang.

Toàn bộ số thương nhân này sẽ được nhận thị thực tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) với ký hiệu VR.

Đã có 200 thương nhân đăng ký đến Bắc Giang thu mua vải thiều
Đã có 326 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam và đến huyện Lục Ngạn, Bắc Giang để thu mua vải thiều

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 200 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam và đến huyện Lục Ngạn, Bắc Giang để thu mua vải thiều.

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì diện tích vùng trồng vải 28.300 ha, sản lượng ước đạt khoảng trên 160.000 tấn, thời gian thu hoạch vải thiều sớm từ 20/5 - 20/6, chính vụ dự kiến từ 10/6 - 25/7/2022.

Trong đó, 15.400 ha vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với sản lượng khoảng 112.900 tấn; vải sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích 82 ha, sản lượng 1.000 tấn.

Vi Hải
Phiên bản di động