Cuối năm, ngân hàng tăng vay mượn tiền VND lẫn nhau

Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND (nơi các ngân hàng vay mượn tiền của nhau) trong tuần từ ngày 21 - 25/12/2020, đạt xấp xỉ 497.824 tỷ đồng, tăng 23.351 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, trong tuần từ ngày 21 - 25/12/2020, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 497.824 tỷ đồng, bình quân 99.565 tỷ đồng/ngày, tăng 23.351 tỷ đồng/ngày so với tuần 14/12 - 18/12/2020.

Trong khi đó, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 116.512 tỷ đồng, bình quân 23.302 tỷ đồng/ngày, giảm 6.508 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (63% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (12% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 64% và 19%.

Cuối năm, ngân hàng tăng vay mượn tiền VND lẫn nhau
Ảnh minh họa

Về lãi suất huy động VND, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2 - 3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0 - 6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6 - 6,8%/năm.

Trong khi đó, đối với lãi suất huy động USD thì hiện lãi suất tiền gửi USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Đối với lãi suất cho vay VND, theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Còn với lãi suất cho vay USD thì hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0 - 6,0/năm. Trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0 - 4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2 - 6,0%/năm.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile