Coteccons chính thức nhận án phạt vì “qua mặt” cổ đông

Coteccons vừa bị xử phạt do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.
Coteccons “qua mặt” cổ đông giao dịch với Unicons và Ricons Ông Nguyễn Bá Dương không còn là cổ đông lớn của Coteccons

Ngày 28/4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, địa chỉ tại số 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Theo đó, Coteccons bị phạt tiền 70.000.000 đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

Bên cạnh đó, Coteccons còn bị phạt tiền 85.000.000 đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Theo báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Coteccons đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

Tuy nhiên, giao dịch giữa Cotecconsvới các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Coteccons chính thức nhận án phạt vì “qua mặt” cổ đông
Thương hiệu Coteccons.

Cách đây ít ngày, Coteccons đã công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động quản trị của công ty.

Coteccons cho biết, công ty nhận được Công văn số 7464/UBCK-TT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm quy định về công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Theo đó, các vi phạm trên diễn ra trong từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn ban lãnh đạo tiền nhiệm với người đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons (Nguyễn Bá Dương - PV) và cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Unicons và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Ricons.

Cụ thể, trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua. Đồng thời, trong báo cáo quản trị công ty năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.

Coteccons xác nhận rằng các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển của công ty.

Theo Coteccons, sau đó, Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định.

Đồng thời, ban lãnh đạo mới của Coteccons cũng xây dựng hệ thống kiểm soát các giao dịch với bên liên quan: Thông tin về tất cả các bên liên quan đã được thu thập một cách đầy đủ và tích hợp lên hệ thống nội bộ của công ty, dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và chính xác; tất cả các giao dịch sẽ được kiểm tra thông qua hệ thống, nếu thuộc giao dịch với bên liên quan sẽ tự động bị chặn lại và phải được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị mới có thể tiếp tục thực hiện.

Theo Coteccons, kể từ khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt thay đổi nhân sự quản trị, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới, ban lãnh đạo công ty đã liên tục cập nhật, thay đổi và xây dựng bộ máy quản trị - điều hành, kiên quyết loại trừ những nhân tố gây mâu thuẫn quyền lợi với công ty.

Tại Coteccons, trước đó đã xảy ra mâu thuẫn do xung đột lợi ích trong điều hành doanh nghiệp giữa ông Nguyễn Bá Dương và các cổ đông lớn dẫn dắt bởi cổ đông Singapore Kustocem Pte Ltd (Kusto).

Theo đó, nhóm cổ đông ngoại của Coteccons dẫn đầu bởi Kusto muốn Chủ tịch Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công từ nhiệm với lý do xung đột lợi ích giữa Coteccons và Ricons.

Cụ thể, cả ông Dương và ông Công tham gia ban lãnh đạo Ricons khiến Kusto cho rằng công ty này không chỉ là nhà thầu phụ mà còn là đối thủ cạnh tranh của Coteccons.

Trước áp lực của nhóm cổ đông, ông Nguyễn Bá Dương thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons kể từ ngày 2/10/2020. Đồng thời, Hội đồng quản trị bầu ông Bolat Duisenov (cổ đông Kusto) làm Chủ tịch Coteccons kể từ ngày 5/10/2020.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile