Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng vừa ban hành Quyết định về việc chấm dứt thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng.
Công ty Cổ phần Toko Quartz Asi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam bị cưỡng chế hơn 1 tỷ tiền thuế nợ Yêu cầu phong tỏa tài khoản doanh nghiệp nợ thuế

Trước đó, ngày 1/12/2023, Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong toả tài khoản của Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

Sau khi nhận được thông báo này, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng đã nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế
Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế
Quyết định của Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng

Thông tin từ Cục thuế tỉnh Bắc Giang, kiểm tra trên hệ thống cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu trên.

Ngày 5/12/2023, Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng đã ban hành Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định cưỡng chế nêu trên, đồng thời chuyển quyết định này tới ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang để thực hiện.

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Đăng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế
Luật sư Quách Thành Lực

Theo Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội):

Một Doanh nghiệp đã chấp hành quyết định cưỡng chế, nộp đủ số tiền cưỡng chế theo yêu cầu thì cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế.

Sau khi có quyết định chấm dứt hiệu lực cưỡng chế, tài khoản của đơn vị sẽ hoạt động bình thường, không bị bất cứ hạn chế nào từ cơ quan thuế cũng như các tổ chức cá nhân liên quan.

Biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản không phải làm hiếm xảy ra với các Doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh với nhiều biến động kinh tế xã hội hiện nay.

Đình Phong
Phiên bản di động