Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam bị cưỡng chế hơn 1 tỷ tiền thuế nợ

Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam đang bị cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ từ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Lý do Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam bị cưỡng chế thuế là do người nộp thuế có tiền thuế nợ hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế; người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Số tiền bị cưỡng chế là 1.045.836.353 đồng (Một tỷ bốn mươi lăm triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi ba đồng).

Với số tiền nợ thuế trên, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ngân hàng Công thương - CN Bắc Giang trích tiền từ tài khoản số 116000190357 của Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định trên.

Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam bị cưỡng chế hơn 1 tỷ tiền thuế nợ
Công ty Nano Hightech Việt Nam

Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam, địa chỉ: Lô FJ 06 Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, mã số thuế: 2400787466 mở tại Ngân hàng Công thương - CN Bắc Giang.

Ngoài Nano Hightech Việt Nam, Cục thuế tỉnh Bắc Giang cũng ban hành các quyết định tương tự đối với Công ty TNHH MTV Linh Dương; Công ty TNHH BĐS Minh Thành; Công ty TNHH Kiến trúc và Vật liệu Xây dựng Mai Linh...

Lý do các đơn vị bị cưỡng chế là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Thanh Thắng
Phiên bản di động