Công ty Thuận Phước ở Đà Nẵng bị phạt 300 triệu đồng

Công ty Cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước vừa bị phạt số tiền 300 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Đà Nẵng: Sửa chữa mặt đường cầu Thuận Phước, cấm xe tải trên 1 tấn lưu thông

Ngày 13/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước (Công ty Thuận Phước), địa chỉ tại KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Theo đó, Công ty Thuận Phước bị phạt tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Công ty Thuận Phước trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến ngày 5/8/2019 doanh nghiệp mới nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Được biết, mức phạt đối với Công ty Thuận Phước căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile