Công ty Nhựa Đông Á bị cưỡng chế thuế 2,8 tỷ đồng

Công ty TNHH Nhựa Đông Á bị ngành thuế tỉnh Hà Nam cưỡng chế nợ thuế với số tiền lên tới 2,8 tỷ đồng.
Công ty Pin Hà Nội sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Bêu tên các 'đại gia' nợ thuế, phí ở Hà Nội

Cục Thuế tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với Công ty TNHH Nhựa Đông Á.

Theo đó, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Nhựa Đông Á (mã số thuế 0101099228-002), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, được Cục Thuế Hà Nam gửi đến Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nam.

Theo quyết định này, lý do cưỡng chế là công ty nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền Cục Thuế tỉnh Hà Nam yêu cầu ngân hàng thực hiện cưỡng chế, trích nộp ngân sách là trên 2,8 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam yêu cầu Công ty TNHH Nhựa Đông Á phải nghiêm chỉnh thực hiện và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nam trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Nhựa Đông Á mở tại ngân hàng, để nộp vào tài khoản số 7111 của Cục Thuế Hà Nam tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam.

Trước đó, Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên Lý Nhân (Cục Thuế tỉnh Hà Nam) cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng Trường Thành với số tiền 153,8 triệu đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile