Công ty đa cấp Nhượng quyền Toàn Thắng xin chấm dứt hoạt động

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng.
Người tham gia giảm, doanh thu bán hàng đa cấp vẫn tăng Còn 21 doanh nghiệp được phép bán hàng đa cấp

Theo đó, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng (địa chỉ trụ sở chính: Số 87 C Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP HCM) thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 27/7/2020.

Lý do chấm dứt hoạt động là vì Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 048/QLCT-GCN của công ty hết hiệu lực.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhanh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang thông tin địa tử của doanh nghiệp.

3515 3254 57016872 416931532199063 6062941719555473408 o
Một chương trình tôn vinh nhà phân phối xuất sắc của Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng.

Đồng thời, công ty phải chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Tính đến hết ngày 5/8/2020, thị trường còn 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, các doanh nghiệp có giấy phép bán hàng đa cấp còn hiệu lực gồm: Công ty TNHH AMWAY Việt Nam; Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam; Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam; Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội; Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam; Công ty TNHH Elken International Việt Nam; Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam); Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam; Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt; Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam; Công ty TNHH Best World Việt Nam; Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời; Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam; Công ty TNHH Oriflame Việt Nam; Công ty TNHH Gcoop Việt Nam; Công ty TNHH Seacret và 2 doanh nghiệp đang làm thủ tục gia hạn giấy phép là Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi; Công ty TNHH Homeway Việt Nam.

Trong danh sách mới cập nhật của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho thấy, có 5 doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do giấy phép hết hiệu lực gồm: Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân; Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức; Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam; Công ty TNHH Morinda Việt Nam và Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, các doanh nghiệp chấm dứt hoạt động (do giấy phép bị thu hồi hoặc hết hiệu lực hay tự chấm dứt) vẫn có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile