Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà bị xử phạt về lĩnh vực chứng khoán

Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Xử phạt Tổng giám đốc FECONChủ tịch Tập đoàn Trường Tiền bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 285/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà (địa chỉ số 25 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

cong ty cp van phong pham hong ha bi xu phat ve linh vuc chung khoan
Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà (địa chỉ số 25 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo đó, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018; Quyết định sơ thẩm giải quyết kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 09/8/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 25/10/2018);

Ngoài ra, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà còn bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần thứ hai không đúng thời hạn theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, năm 2018 Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà ghi nhận khoản doanh thu thuần 646,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 558,1 tỷ đồng năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ dồng, tăng so với mức 28 tỷ đồng năm 2017.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile