Công ty CP Transimex hai lần mua chui cổ phiếu

Hai lần mua cổ phiếu nhưng đều không báo cáo cơ quan quản lý, Công ty CP Transimex bị xử phạt hành chính.
Sếp Công ty Sông Đà Hà Nội bị phạt vì mua chui cổ phiếu

Ngày 15/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Transimex.

Theo đó, Công ty CP Transimex bị phạt tiền 20.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 4/12/2017, Công ty CP Transimex là tổ chức có liên quan của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) đã thực hiện giao dịch mua 5.000 cổ phiếu HAH.

Ngày 2/10/2019, Công ty CP Transimex là tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Ngọc Anh, thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Logistics Vinalink (mã chứng khoán: VNL) đã thực hiện giao dịch mua 15.000 cổ phiếu VNL.

Với hai giao dịch trên, Công ty CP Transimex đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc dự kiến thực hiện giao dịch.

Trước đó, ngày 14/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xi măng Công Thanh với số tiền 350.000.000 đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty CP Xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, Công ty CP Xi măng Công Thanh còn bị phạt tiền 85.000.000 đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên năm 2017...

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile