Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 bị phạt 85 triệu đồng

Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69) do ông Lê Minh Tân làm Chủ tịch HĐQT vừa bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Tiến tới hạn chế khai thác các khoáng sản có tác động lớn tới sự phát triển của Hà Nội Hà Nội: Kiên quyết xử phạt trường hợp không hợp tác phòng, chống sốt xuất huyết
Hải Dương gặp mặt các cơ quan báo chí và trao giải “Hải Dương vượt khó - tăng tốc năm 2021”

Ngày 13/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng 1369 (địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, công ty bị xử phạt với số tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 bị phạt 85 triệu đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 bị phạt tiền 85.000.000 đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán năm 2020, Công ty CP Xây dựng 1369 có phát sinh 1 giao dịch cho vay đối với cổ đông là ông Lê Minh Tân số tiền 12 tỷ đồng theo Hợp đồng vay tiền ngày 6/12/2019, Phiếu chi ngày 6/12/2019 và 31/12/2019.

Trước đó, ngày 12/12/2019, Thanh tra UBCKNN lần lượt ban hành Quyết định số 387, 388/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Mai Thị Thùy Dung, bà Mai Hồng Ngọc là hai nữ cổ đông Công ty CP Xây dựng 1369.

Theo đó, bà Mai Thị Thùy Dung bị phạt tiền 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 26/3/2019, bà Mai Thị Thùy Dung, cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng 1369 (mã CK: C69) đã bán 97.900 cổ phiếu C69, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của bà Dung và người có liên quan (bà Mai Hồng Ngọc) giảm từ 750.700 cổ phiếu C69 (7,51%) xuống 652.800 cổ phiếu C69 (6,53%) nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Trong khi đó, bà Mai Hồng Ngọc bị phạt tiền 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo đó, ngày 22/3/2019, bà Mai Hồng Ngọc, cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng 1369 đã mua 222.800 cổ phiếu C69, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu của bà Mai Hồng Ngọc và người có liên quan tăng từ 527.900 cổ phiếu C69 (5,28%) lên 750.700 cổ phiếu C69 (7,51%). Đến ngày 5/4/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Ngọc.

Bên cạnh đó, bà Ngọc còn bị phạt tiền 10 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 27/3/2019 bà này mua 73.400 cổ phiếu C69 và bán 106.400 cổ phiếu C69 nhưng tại báo cáo sở hữu cổ đông lớn, bà Ngọc báo cáo mua 33.000 cổ phiếu C69.

Ngày 4/10/2018, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng 1369 (số 37, 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo đó, UBCKNN phạt Công ty này 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty CP Xây dựng 1369 (mã chứng khoán: C69) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/9/2017; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty CP Xây dựng 1369 tiền thân là Hợp tác xã Tân Sơn, chính thức chuyển thành CTCP và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/08/2003 với vốn điều lệ ban đầu là 3.500.000.000 VNĐ; Người đại diện pháp luật là ông Lê Tuấn Nghĩa

Trải qua một thời gian hoạt động, đến năm 2021, công ty đã đạt quy mô vốn điều lệ 600 tỷ đồng.

Ngày 19/09/2016, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chính thức chấp thuận Công ty cổ phần 1369 trở thành Công ty đại chúng

PV
Xem phiên bản mobile