Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây bị “trảm” vì công bố sai lệch thông tin

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây công bố thông tin sai lệch về số lượng nghị quyết Hội đồng quản trị tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ.
Công ty 29 bị phạt vì không công bố thông tin Bố chồng Tổng Giám đốc Apax Holdings “ỉm” thông tin bán cổ phiếu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, số 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây bị phạt tiền 85.000.000 đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây công bố thông tin sai lệch về số lượng nghị quyết Hội đồng quản trị tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây bị “trảm” vì công bố sai lệch thông tin
Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây giao dịch sàn chứng khoán TP HCM năm 2017.

Ngoài việc phạt tiền, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây phải cải chính thông tin theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2017/NĐ-CP.

Trước đó, tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã bị phạt tiền 100.000.000 đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM các tài liệu: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017; bản cung cấp thông tin của Phó Tổng giám đốc (Phạm Hồng Hà) và Kế toán trưởng (Trần Thị Đông); văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II/2019 bị lỗ; công văn số 090119/HTT ngày 09/01/2019 (công bố việc nhận quyết định xử lý vi phạm thuế và gia hạn cưỡng chế nợ thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội).

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây cũng không công bố thông tin về văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận (sau thuế quý II/2018 bị lỗ, sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau soát xét, sau thuế quý IV/2018 bị lỗ, sau thuế năm 2018 so với năm 2017, sau thuế năm 2018 trước và sau kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2019 bị lỗ, sau thuế quý III/2019 so với quý III/2018)...

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile