Công ty Cổ phần Sông Đà 1 bị phạt 100 triệu đồng vì 'om' thông tin

Công ty Cổ phần Sông Đà 1 vừa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị xử phạt 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
Khả năng hoạt động bị nghi ngờ, Sông Đà 1 có Chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 1, địa chỉ số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 bị phạt tiền 100.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

cong ty co phan song da 1 bi phat 100 trieu dong vi om thong tin
Đại hội đồng cổ đồng Công ty CP Sông Đà 1. Ảnh: Songda1.com.vn.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về báo cáo thường niên các năm 2015, 2016, 2017 và 2018; báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 của công ty mẹ đã được kiểm toán; tài liệu, biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2017.

Bên cạnh đó, công ty còn công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán; báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 hợp nhất đã được kiểm toán; báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ đã được kiểm toán...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Sông Đà 1 đạt 69,3 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2017. Trong đó, tài sản dài hạn đạt 3,9 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn chiếm tới 65,4 tỷ đồng (đáng chú ý các khoản thu ngắn hạn và hàng tồn kho đã chiếm tới 63,1 tỷ đồng).

Trong khi đó, khoản nợ phải trả của Sông Đà 1 tới ngày 31/12/2018 là 159,2 tỷ đồng; trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn. Không những vậy, vốn chủ sở hữu của công ty âm gần 90 tỷ đồng. Những điều trên dẫn tới mất khả năng thanh toán nghiêm trọng.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2018, Sông Đà 1 chỉ đạt doanh thu 956,4 triệu đồng, tụt dốc sâu so với mức 5,6 tỷ đồng năm 2017; lợi nhuận sau thuế âm 2,3 tỷ đồng (năm 2017 lỗ 7,1 tỷ đồng) dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến hết năm 2018 xấp xỉ 158 tỷ đồng

Tại báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán, công ty kiểm toán đã nhấn mạnh, khoản lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2018 xấp xỉ 158 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 90 tỷ đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Sông Đà 1 đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 93,8 tỷ đồng.

"Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty", đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Sông Đà 1 tiền thân là Công ty Xây dựng Sông Đà 1 được thành lập theo Quyết định số 130A/BXD – TCLD ngày 26/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 11/3/2002, Công ty Xây dựng Sông Đà 1 đã được đổi tên thành Công ty Sông Đà 1 theo Quyết định số 285/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; xây dựng, khai thác và kinh doanh các nhà máy điện; xây dựng các công trình giao thông

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile