Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phát hiện “qua mặt” cổ đông

Trong nhiều năm, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam có một số giao dịch với các tổ chức liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông của công ty chấp thuận.
Vướng lùm xùm “qua mặt” cổ đông và những chỉ số tài chính “báo động” của Coteccons Coteccons chính thức nhận án phạt vì “qua mặt” cổ đông

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phạt tiền 100.000.000 đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, cơ quan quản lý chứng khoán phát hiện trong năm 2019, công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7.500.000.000 đồng đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông của công ty chấp thuận.

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị phát hiện “qua mặt” cổ đông
Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Đồng thời, trong năm 2018 và 2019, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Xăng, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện, Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty chấp thuận.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam còn bị phạt tiền 100.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố thông tin sai lệch đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019; đối với thông tin giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam là doanh nghiệp liên tục bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) nhắc nhở vì chậm công bố các thông tin của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam được giao dịch với mã MCG. Chốt phiên 26/5, cổ phiếu MCG ở mức 3.100 đồng, giảm khoảng 10% so với thời điểm cách đây một tháng.

Trước đó, HOSE đã có quyết định đưa cổ phiếu MCG vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/11/2018 do báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty có ý kiến ngoại trừ trọng yếu và điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2017 dẫn tới lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2017 là 168 tỷ đồng.

Ngày 2/4/2021, HOSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với mức lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2020 hơn 326 tỷ đồng.

Đồng thời, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản nợ phải thu và nợ phải trả tại ngày 31/12/2020, cùng với đó nhấn mạnh khả năng hoạt động liên tục của công ty. Ý kiến ngoại trừ đã tồn tại từ báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 đến nay và công ty vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Do vậy, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG. Bên cạnh đó, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu MCG sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile