Công ty Chứng khoán Kỹ Thương và Chứng khoán Tân Việt bị phạt nặng vi phạm về phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt vừa bị phạt nặng do có các hành vi vi phạm trong phát hành trái phiếu.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch mới Thứ trưởng Bộ Tài chính: Năm 2023, thị trường chứng khoán sẽ trở lại mạnh mẽ

Căn cứ kết quả kiểm tra việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 1/1/2021 đến 5/9/2022, ngày 11/1 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (địa chỉ: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt bị phạt 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt còn bị phạt thêm 225 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định; Không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ.

Công ty Chứng khoán Kỹ Thương và Chứng khoán Tân Việt bị phạt nặng vi phạm về phát hành trái phiếu
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt cũng bị phạt thêm 220 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý IV/2021; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn báo cáo định kỳ quý II/2021 của tổ chức đại lý phát hành; các báo cáo định kỳ quý của tổ chức đăng ký, lưu ký; báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý IV/2021...

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương (địa chỉ: Tầng 27, 28, 29 Tòa nhà C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo đó, Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác.

Cụ thể, Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương là tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty Cổ phần Wealth Power (Wealth Power) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021, mã trái phiếu WPCCB2122001.

Tại điểm e mục 11.1, trang 20-21 Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ (bản công bố thông tin) của Wealth Power có nội dung “Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành trái phiếu, bao gồm chấp thuận đối với phương án phát hành”.

Tuy nhiên, Wealth Power không phải là công ty đại chúng, trái phiếu của Wealth Power là trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, việc chào bán trái phiếu này của Wealth Power không thuộc trường hợp phải đăng ký, có ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, nội dung nêu tại điểm e mục 11.1 Bản công bố thông tin của Công ty Wealth Power là không chính xác.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương còn bị phạt thêm 155 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Công ty thực hiện đăng ký, lưu ký đối với trái phiếu GHICB2124001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021 không đúng thời hạn theo quy định.

Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương cũng báo cáo không đúng thời hạn về báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý I, II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý I, II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý IV/2021.

Hậu Lộc
Phiên bản di động