Công ty Chứng khoán An Bình tiếp tục bị phạt nặng sau vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình vừa bị phạt tổng cộng 310 triệu đồng do vi phạm lĩnh vực chứng khoán.
Nhiều doanh nghiệp bị xử lý vi phạm chứng khoán Thị trường diễn biến tiêu cực, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói gì?

Ngày 28/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bị phạt tiền 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cũng bị phạt thêm 250 triệu đồng do thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Trong năm 2021, năm 2022, Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình đã phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty Chứng khoán An Bình tiếp tục bị phạt nặng sau vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh
Ảnh minh họa

Trước đó, giữa tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cũng đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt số tiền 310 triệu đồng vì những vi phạm liên quan đến đợt tư vấn phát hành trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt Chứng khoán An Bình số tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình là tổ chức tư vấn cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL - thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng.

Kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của SOLEIL do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy, ngày 16/6/2021, Hội đồng quản trị của SOLEIL đã ban hành Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL để thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 đính kèm Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình chỉ gồm các trang đánh số 1,3,5,7,9,11 và 13.

Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành; Điểm 4 mục II Bản CBTT nêu: “Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán trái phiếu”.

Mặc dù vậy, tại Mục V.10 Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020 của SOLEIL “Vay và nợ thuê tài chính” thể hiện giá trị “trái phiếu”, số dư đầu năm là 699,066 tỷ đồng, trong năm có biến động tăng 933,333 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng; số dư cuối năm bằng 0.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu của kỳ báo cáo quý IV/2021 và kỳ báo cáo năm 2021, bao gồm: Báo cáo số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; Báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ; báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Hậu Lộc
Phiên bản di động