Thị xã Sơn Tây (Hà Nội)

Công tác quản lý lễ hội đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đầu năm 2023 đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp: Đảm bảo văn minh, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa truyền thống.
Những nét đẹp văn hóa thu hút du khách tại lễ hội chùa Thanh Quả Lễ hội Đền Trần năm 2023: Tạo luồng gió mới, thu hút khách du lịch đến Thái Bình 5 di tích lịch sử văn hóa tâm linh nổi tiếng Thái Bình

Thị xã Sơn Tây đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố để ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn về quản lý lễ hội, phong tục tập quán truyền thống của địa phương.

Do đó Sơn Tây đã làm tốt công tác thanh tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; Không để các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đó, Sơn Tây còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về lễ hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

Công tác quản lý lễ hội đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tốt đẹp
Lễ hội truyền thống tại thị xã Sơn Tây

Ngay từ cuối năm trước và đầu 2023, ngành VHTT thị xã đã chủ động tham mưu với thị xã về công tác tổ chức lễ hội; Xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bộ phận VHTT các xã, phường tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

Thị xã đã ban hành các văn bản gửi các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội… Khi tổ chức lễ hội, các Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng nội quy, quy định cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân; Bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại hương, tiền công đức và tiền lễ mà Nhân dân đã đặt không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, địa phương cũng bố trí, sắp xếp các hàng quán dịch vụ, bãi trông giữ phương tiện giao thông cho gọn gàng, khoa học; Thường xuyên kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý các biểu hiện tiêu cực tại lễ hội; tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân về các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia lễ hội và bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, truyền bá văn hóa phẩm độc hại, thu hút 237.514 lượt tiếp cận, 52.687 lượt tương tác.

Việc niêm yết công khai và thực hiện thu giá dịch vụ trông giữ xe cơ bản được đảm bảo theo quy định. Công tác kiểm tra vệ sinh thực phẩm tại di tích và khu vực diễn ra lễ hội được thực hiện tốt. Tại các lễ hội, trật tự an ninh được đảm bảo; Hoạt động tham quan, tín ngưỡng đều đảm bảo trang nghiêm, an toàn, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Đặc biệt, thị xã Sơn Tây đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn về quản lý lễ hội, phong tục tập quán truyền thống của địa phương. Công tác tuyên truyền tổ chức lễ hội với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

Thị xã đã trang trí 595 cờ phướn các loại, 31 panô, khẩu hiệu tại các lễ hội. Nhiều lễ hội đã tăng cường hệ thống bảng, biển, sử dụng hệ thống loa truyền thanh, in tờ gấp, niêm yết Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; Yêu cầu du khách có trang phục gọn gàng, phù hợp với thuần phong mỹ tục; Có ý thức giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường; sử dụng lễ vật tiết kiệm; Dâng lễ, thắp hương, hoá sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định….

Những kết quả trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội dịp đầu năm 2023 của thị xã Sơn Tây đã được Thành phố đánh giá cao và ghi nhận tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ làm trưởng đoàn vào ngày 3/2/2023 vừa qua.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ - Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền thị xã Sơn Tây trong thời gian tới tiếp tục quan tâm tăng cường hơn nữa việc đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ; Khôi phục, phát huy các phong tục truyền thống tốt đẹp gắn với giáo dục truyền thống lịch sử; Gắn lễ hội với phát triển văn hóa du lịch, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần phục vụ Nhân dân.

PV
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động