Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô phát triển bền vững mạnh mẽ

Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố lần thứ XVI, báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho thấy sự triển toàn diện qua công trình phần việc thiết thực.
Một năm đầy ý nghĩa của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019: Đổi mới, không khoa trương hình thức và đạt hiệu quả cao

Hiện nay Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội có 107 cơ sở Đoàn trực thuộc, 1.635 Đoàn cơ sở; 277 chi đoàn cơ sở; gần 27.000 chi đoàn với tổng số gần 600 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, những kết quả xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã khẳng định vị thế, uy tín của tổ chức và đóng góp không nhỏ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô phát triển bền vững mạnh mẽ
Đại hội đón nhận Bức trướng do Thành ủy Hà Nội trao tặng

Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được tổ chức Đoàn đổi mới về phương thức; Đa dạng về nội dung; Mở rộng về phạm vi; phù hợp với từng khối đối tượng; Quan tâm đến dự báo, nắm bắt tư tưởng, tâm lý, diễn biến bằng nhiều hoạt động thiết thực tạo nên sức hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn toàn thành phố tập trung thực hiện 4 phong trào hành động cách mạng lớn, đó là: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” với nhiều nội dung, hoạt động, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Thủ đô. Các phong trào đã tạo môi trường thuận lợi vừa đồng hành, phát huy thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Tiết mục trống kèn của thiếu nhi tại Đại hội
Tiết mục chào mừng của thiếu nhi Thủ đô tại Đại hội

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, thực hiện có hiệu quả; Quan tâm phát hiện, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, tạo cơ hội trưởng thành đối với đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt từ cơ sở đến thành phố; Nâng cao chất lượng công tác rèn luyện đoàn viên, tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Phát triển về số lượng và chất lượng cơ sở Đoàn - Hội - Đội.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ đoàn quan tâm, tạo sự chuyển biến rõ rệt tập trung giáo dục đạo đức, giá trị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội thông qua chương trình rèn luyện đội viên với gần 2 triệu đội viên hoàn thành chương trình.

Đội Thiếu niên tiền phong chúc mừng Đại hội
Đội Thiếu niên tiền phong chúc mừng Đại hội

Công tác giao l­ưu và hợp tác quốc tế về thanh niên được mở rộng; Là cơ hội để tuổi trẻ Thủ đô tuyên truyền quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam, về tổ chức và các hoạt động nổi bật của Đoàn - Hội - Đội.

Hoạt động thông tin đối ngoại được tăng cường nhằm định hướng về nhận thức, nâng cao năng lực và nghiệp vụ của thanh niên trong quá trình hội nhập.

Việc thực hiện khâu đột phá và chỉ tiêu Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được triển khai, cụ thể hóa bằng các hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả. Đến hết nhiệm kỳ việc thực hiện 10 chỉ tiêu đều đạt và vượt mức ban đầu đề ra.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên thành phố sẽ bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Thành ủy Hà Nội để xây dựng mục tiêu: “Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng; Có ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa; có quyết tâm khởi nghiệp góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Toàn đoàn thực hiện: 10 chỉ tiêu cơ bản, 7 kế hoạch, đề án trọng điểm, 8 nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Thanh niên Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ tới

Toàn đoàn tập trung vào 8 nội dung và giải pháp cơ bản về: Tuyên truyền, giáo dục; Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; Các chương trình đồng hành với thanh niên; chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; Công tác quốc tế về thanh niên; xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô quyết tâm giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhóm PV
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile