Công tác Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020: Khơi dậy sức mạnh mềm phát triển Thủ đô

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu rất quan trọng.
Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội Đảng viên trẻ trường Báo: Nhiệm vụ chính trị cao nhất của sinh viên là học tập Hà Nội rực đỏ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Từ nhận thức đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP Hà Nội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua đã trực tiếp khẳng định, sức mạnh mềm ấy đã được khơi dậy mạnh mẽ và ngày càng phát huy hiệu quả…

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ TP Hà Nội đang dần khép lại với nhiều kết quả phấn khởi. 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI hoàn thành và hoàn thành vượt mức; Kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước và giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2020, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên một triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 1.200 nghìn tỷ đồng, gấp 1,64 lần giai đoạn 2011 - 2015. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011 - 2015. Thành phố đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa cả nước.

Cùng với đó, diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Một số công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được khởi công, hoàn thành. Nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực. Xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, đến cuối năm 2020, toàn thành phố có 10 huyện, 371 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm.

Những kết quả ấy là dấu ấn của một nhiệm kỳ đổi mới sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, vừa phù hợp với quy định mới của Trung ương, vừa phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố; Đồng thời chỉ đạo ban hành các quy chế, quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thực hiện từ thành phố đến cơ sở.

Các ý kiến từ Bộ Chính trị thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa các Nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ thành phố đi vào thực tiễn cuộc sống
Các ý kiến từ Bộ Chính trị thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa các Nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ thành phố đi vào thực tiễn cuộc sống

Đầu tiên phải kể đến là việc lựa chọn, thực hiện 8 chương trình công tác lớn toàn khóa để cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố với các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Thực tế đã chứng minh, việc lựa chọn 8 chương trình công tác toàn khóa là hết sức đúng đắn, quyết định thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu các nghị quyết Đại hội XVI.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn coi trọng đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; Vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; Lựa chọn trúng và đúng những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Lãnh đạo thành phố còn chủ động dự báo, đánh giá, phân tích những vấn đề, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, không để bị động; Xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những phức tạp phát sinh. Đáng chú ý, các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, có tính đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, đây là số lượng nghị quyết chuyên đề lớn nhất trong nhiều nhiệm kỳ gần đây.

Với nhiều vấn đề lớn, Ban Thường vụ Thành ủy đều có chủ động ban hành nghị quyết để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Điển hình như ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị 31-CT/TU ngày 3/4/2020 về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, vừa duy trì và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dấu ấn ấn tượng không thể không nhắc đến là Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo quy định. Vì thế, việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của thành phố vừa qua đã đạt được hiệu quả toàn diện và được Trung ương, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở, Thành ủy và các cấp ủy Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, tạo bầu không khí đồng thuận, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hà Nội còn tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với Thủ đô các nước trong khu vực và trên thế giới, qua đó mở ra nhiều cơ hội, triển vọng hợp tác, đầu tư phát triển và trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý. Thành phố cũng chú trọng tăng cường mối quan hệ hợp tác với các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng, làm tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, PGS. TS Trần Đức Quý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho rằng, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, là giai đoạn vừa xây dựng cơ chế chính sách đổi mới, vừa lựa chọn bước đi phù hợp để tổ chức triển khai nhưng Đảng bộ TP Hà Nội đã vượt qua, lãnh đạo giành kết quả khá toàn diện. Thành tựu đạt được đã khẳng định mạnh mẽ sức vươn lên của Thủ đô.

Xây dựng Đảng, tổ chức, con người kỷ cương, kỷ luật

Tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ý kiến từ Bộ Chính trị thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm đưa các Nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ thành phố đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đường phố Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố  (Ảnh: Vương Đức)
Đường phố Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (Ảnh: Vương Đức)

Trong đó, Đảng bộ thành phố đã gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, củng cố tinh gọn về tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các ý kiến từ Bộ Chính trị cũng lưu ý, Hà Nội cần hướng tới trình độ phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế; Cần đánh giá, làm rõ vai trò trung tâm của Thủ đô là đầu tàu dẫn dắt, đồng thời chia sẻ lợi ích với các địa phương trong vùng và cả nước, từ đó đề ra chiến lược phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, là động lực lan tỏa, hạt nhân để gắn kết hiệu quả, bền vững và tích hợp được tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Trong vai trò trung tâm, cửa ngõ quốc tế và thể hiện vai trò hạt nhân, tiên phong, dẫn dắt của Hà Nội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, bộ mặt của quốc gia, thành phố vì hòa bình. Vị thế Hà Nội bây giờ khác xưa nhiều, quy mô lớn, không chỉ có 36 phố phường, không chỉ có Cổ Loa, mà bây giờ mở rộng ra rất nhiều. Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và Đảng bộ Thủ đô; Cần khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu, trách nhiệm với Hà Nội; Tuyên truyền trong dân, giáo dục thế hệ trẻ, trong trường học, khơi dậy niềm tự hào, tự trọng, lòng tin, từ đó thấy rõ trách nhiệm đối với Hà Nội.

“Hà Nội đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thủ đô Anh hùng, ba lần được tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn các địa phương khác. Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện, lâu nay đã quyết tâm rồi, Đại hội này cần có bước chuyển biến mới - đây là yêu cầu khách quan”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Muốn vậy phải xây dựng Đảng, xây dựng con người, xây dựng tổ chức, kỷ cương kỷ luật, làm ăn bài bản, có kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng; Làm được thì thưởng không làm được thì phạt, vi phạm thì xử lý. Tổ chức Đảng phải tốt, lãnh đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, nhạy bén, chủ trương đúng, hành động quyết liệt, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, xử lý cho nghiêm, tuyệt đối không được tự mãn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý, Thủ đô Hà Nội cần tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Trung ương; Đồng thời khẳng định, Trung ương có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ Hà Nội, tạo điều kiện về cơ chế, bố trí cán bộ. Hà Nội cũng phải vận dụng và phát triển sáng tạo, từ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, có bước đi, cách làm phù hợp; Phối hợp với các địa phương khác với tinh thần Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội, tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ tới, đưa Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, đi lên.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile