Công bố kết luận thanh tra Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Sau thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết luận nhiều sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, Hải Phòng.
nhieu van de xung quanh du an flamingo cat ba beach resort Hà Nội chuyển 8 dự án của Tập đoàn Mường Thanh sang cơ quan điều tra
nhieu van de xung quanh du an flamingo cat ba beach resort Hà Nội siết công tác đấu thầu các dự án dùng vốn Nhà nước
nhieu van de xung quanh du an flamingo cat ba beach resort Tổ hợp khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort được vinh danh "Dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp"

Trước đó, Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa ký Quyết định số 2315/QĐ-BTNMT thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường ngày 23/7/2018.

Quyết định nêu rõ sẽ thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với UBND TP. Hải Phòng trong việc thực hiện các quy định về đất đai, mô trường, biển và hải đảo đối với Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng do Công ty CP Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư. Đồng thời, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, biển và hải đảo đối với Công ty CP Tập đoàn Flamingo khi thực hiện Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Sau quá trình thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai Kết luận thanh tra số 296/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, trong đó chỉ ra một số vi phạm tại dự án này.

Theo kết luận thanh tra, đối với UBND TP Hải Phòng, Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Công ty CP tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư với quy mô diện tích đất để thực hiện Dự án là 47.398,6 m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải được UBND TP Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 14/11/2017. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) TP Hải Phòng được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25/5/2018, khu vực bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 của Dự án thuộc chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ quy hoạch đến năm 2020.

Do vậy, việc UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 cho Công ty CP tập đoàn Flamingo thuê 20.980,4 m2 đất tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải để thực hiện Dự án là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. Thời hạn cho thuê đất của Dự án 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 (do Dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư).

cong bo ket luan thanh tra du an flamingo cat ba beach resort
Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, Hải Phòng.

Tuy nhiên, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty CP tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên Dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort” là không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Việc ký hợp đồng thuê đất, trong tổng diện tích 20.980,4 m2 đất có 14.136 m2 đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích còn lại 6.844,4 m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng ký hợp đồng thuê đất là chưa đúng quy định.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc UBND TP Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải do Công ty CP tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư là đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 4, Điều 23 và Khoản 1 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, đối với Công ty CP tập đoàn Flamingo, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận, Công ty đã quản lý, sử dụng 47.398,6 m2 đất (gồm 20.980,4 m2 đất được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và trả tiền thuê đất hàng năm; 26.418,2 m2 đất được giao quản lý để xây dựng các công trình công cộng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao về cho địa phương bảo dưỡng) để thực hiện Dự án đúng mục đích, ranh giới (không sử dụng đất ra ngoài phạm vi Dự án).

Đối với diện tích 14.136 m2 đất (nằm trong 20.980,4 m2 mà Công ty được thuê để thực hiện Dự án) được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Công ty đã nộp đủ số tiền thuê đất là 60.520.004.448 đồng vào ngân sách nhà nước (chưa trừ số tiền mà Công ty được miễn, giảm).

Tuy nhiên, đối với diện tích 6.844,4 m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo kết luận thanh tra, Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 10/11/2017. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Mặc dù vậy, Công ty cũng đã để tạm thời đá tận thu trong quá trình san gạt tạo mặt bằng vào khu vực bãi tắm Cát Cò 2 không đúng nơi quy định (hiện Công ty đã khắc phục xong); thực hiện không đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ (quan trắc không đúng tần suất đối với nước thải).

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho Công ty CP tập đoàn Flamingo thuê 6.844,4 m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện Cát Hải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định nêu trên.

Trong khi đó, đối với Công ty CP tập đoàn Flamingo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích 6.844,4 m2 đất theo quy định. Đồng thời thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quan trắc nước thải thiếu tần suất như đã nêu trên.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile