Công an Hải Phòng kiểm tra người dân ra đường sau 22h

Công an Hải Phòng lập nhiều chốt kiểm tra, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường sau 22h để phòng ngừa dịch Covid-19.
Xem phiên bản mobile