Con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm không phải cá biệt

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, theo báo cáo của UBND tỉnh, bà Trang là 1 trong 8 cán bộ trẻ được kiện toàn trong nhiệm kỳ này của Vĩnh Phúc, nên không phải trường hợp cá biệt.
Xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc: Phát triển kinh tế gắn liền với du lịch Vĩnh Phúc đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người Vụ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Xem xét kỷ luật Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi tại Vĩnh Phúc đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Báo chí và dư luận xã hội rất quan tâm đến cán bộ trẻ đặc biệt là người nhà lãnh đạo. Bộ Nội vụ cũng đã trao đổi với Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh đã có chương trình làm việc toàn khóa, trong đó có nội dung kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ này và cho nhiệm kỳ sau. Theo các quy định của Đảng, công tác nhân sự có sự tham gia cấp ủy, cơ cấu độ tuổi, giới tính. Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch vào đầu tháng 2/2021 triển khai công tác cán bộ và dự kiến làm đợt tập trung 10 - 15 đồng chí, trong đó trong đó có 6 cán bộ nữ, 8 cán bộ trẻ, nên theo báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc, bà Trần Huyền Trang không phải là trường hợp cá biệt.

Bà Trần Huyền Trang (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Cổng thông tin Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc.
Bà Trần Huyền Trang (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Cổng thông tin Sở KH và ĐT Vĩnh Phúc.

Bộ Nội vụ đã yêu cầu các vụ liên quan báo cáo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo chính thức về việc này và tinh thần chung là phải theo quy định của pháp luật.

Cụ thể về thẩm quyền bổ nhiệm, thực hiện theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Về điều kiện, theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của Sở; Về tiêu chuẩn, theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Về quy trình thủ tục, theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Về trường hợp con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, Thứ trưởng Thăng khẳng định, quy trình thủ tục, quy định khi làm bổ nhiệm nhân sự phải đủ 5 bước. “Tôi hy vọng, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ rất cẩn thận trong việc này” - ông Thăng nói.

Còn cụ thể trường hợp trên, khi có báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nội vụ sẽ thông tin cho báo chí.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile