Có thể cho trẻ mầm non tiếp cận với công nghệ số từ 31/3

Tiếp cận công nghệ số là một trong những nội dung của Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT... Thông tư này có hiệu lực từ 31/3/2021.
Người Việt Nam được khơi dậy khát vọng, từng bước làm chủ công nghệ Gương thông minh tích hợp trợ lý ảo Sự thật sững sờ sau bức ảnh thiếu nữ ngây thơ trên Internet Đô thị thông minh: Dân lợi, cán bộ khỏe Công nghệ sóng não giúp học tiếng Anh trong 45 ngày

Cụ thể, theo Thông tư 51, căn cứ vào Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành, các sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức thực hiện; phát triển chương trình giáo dục mầm non.

Ngoài những nội dung quy định tại mục C Phần hai Chương trình giáo dục nhà trẻ và mục C Phần ba Chương trình giáo dục mẫu giáo, các cơ sở giáo dục mầm non có thể lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục như:

- Cho trẻ làm quen với ngoại ngữ;

- Cho trẻ tiếp cận công nghệ số và những nội dung giáo dục khác phù hợp với mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non.

Có thể cho trẻ mầm non tiếp cận với công nghệ số từ 31/3
ảnh minh họa (nguồn IT)

Các nội dung trên phải bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục mầm non, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dục nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục bổ sung phải tuân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Chương trình giáo dục bổ sung được thiết kế cho 35 tuần, mỗi tuần làm việc 5 ngày, áp dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kế hoạch chăm sóc, giáo dục hằng ngày thực hiện theo chế độ sinh hoạt cho từng độ tuổi phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện của cơ sở giáo dục mầm non.

Một điểm lưu ý khi thực hiện theo Thông tư 51 là thời điểm nghỉ hè, lễ tết, nghỉ học kỳ vẫn thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile