Có thể biện minh đó là niềm tin tôn giáo?

Xin đặt câu hỏi và bất cứ ai có đức tin tôn giáo, có tín ngưỡng và đạo đức cũng có thể trả lời: Những người sử dụng cơ sở tôn giáo, khai thác lòng tin của Phật tử để trục lợi, điều đó có thể biện minh là niềm tin tôn giáo hay không?
Ban Tôn giáo Chính phủ: Các hiện tượng “trục vong, gọi hồn” không có trong truyền thống Phật giáo

Vụ việc liên quan đến hoạt động lợi dụng, sử dụng Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) để tổ chức thỉnh vong, đến nay vẫn được dư luận quan tâm. Nhiều Phật tử, tăng ni, người nghiên cứu Phật giáo không đồng tình với cách lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Dứt khoát phải làm rõ các hoạt động giải vong thu tiền tại chùa Ba Vàng, không thể để nhập nhằng cho qua chuyện.

Nhà chùa không phải là nơi để khai thác kinh doanh, không phải là chỗ núp bóng tôn giáo để trục lợi. Nhưng tại chùa Ba Vàng, nhiều người đã phải nộp tiền để được thỉnh vong.

Việc cúng dường có thể nghe được nhưng “yêu cầu của vong” là rất không thuyết phục.

Một nhân chứng kể lại với phóng viên Lao Động: "Lúc mới vào, "vong" phán 80 kiếp trước, tôi có nghiệp sát sinh, muốn "vong" giải oán thì phải "cúng dường" 2 tỉ đồng. Khi tôi bảo quá cao, "vong" nói sẽ giảm xuống 1 tỉ rồi tiếp tục giảm xuống còn 500 triệu đồng. Khi tôi bảo không đủ khả năng, "vong" nói thôi thì 60 triệu đồng và làm công quả một tháng cũng được".

Vì nghe theo “yêu cầu của vong”, nhiều người tiền mất tật mang, gia đình tan nát, có trường hợp vợ chồng đòi ly hôn.

Để lôi kéo những người mê muội, tin theo những lời thuyết giáo về vong và cúng oan gia trái chủ, bà Phạm Thị Yến còn “thuyết giảng” nhiều điều xa lạ với giáo lý Phật giáo; chưa kể, bà Yến còn xúc phạm tới vong linh của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho tổ quốc. Dư luận rất bất bình trước những lời thuyết giảng phản khoa học và thiếu tôn trọng anh hùng liệt sĩ của bà Phạm Thị Yến.

Đảng, Nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo, khẳng định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong đó có Phật giáo. Trong những năm qua, nhiều địa phương xây chùa, các hoạt động tôn giáo phong phú, phát huy các giá trị văn hóa cao đẹp; tuy nhiên, không thể để cho những người lợi dụng tự do tôn giáo, sử dụng nhà chùa để làm những việc đi ngược lại với tín ngưỡng Phật giáo.

Xin đặt câu hỏi và bất cứ ai có đức tin tôn giáo, có tín ngưỡng và đạo đức cũng có thể trả lời: Những người sử dụng cơ sở tôn giáo, khai thác lòng tin của Phật tử để trục lợi, điều đó có thể biện minh là niềm tin tôn giáo hay không?

Theo LĐO
Phiên bản di động