Cơ quan Nhà nước quy định thế nào về thời hạn trong hợp đồng lao động?

Thời hạn của hợp đồng lao động liên quan trực tiếp đến việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, đăng ký hưởng bảo hiểm thai sản và quyền lợi liên khác liên quan.
Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần?

Câu hỏi:

Tôi đang làm trong cơ quan Chi cục Thủy sản của 1 tỉnh miền núi phái Bắc. Tôi vào từ tháng 8/2012 nhưng đến nay cơ quan vẫn chỉ hợp đồng 3 tháng 1. Đợt vừa rồi tỉnh và liên đoàn lao động tỉnh có họp về rà soát cán bộ công chức và nói trường hợp của tôi cơ quan làm vậy là sai với luật lao động. Hợp đồng 3 tháng lần 3 của tôi hết hạn từ 1/6/2013 nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan ký hợp đồng hay động thái nào khác.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi bây giờ là như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Với câu hỏi trên, Luật sư của Văn phòng Luật Minh Khuê tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 22 Bộ Luật Lao Động năm 2012: “2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”.

co quan nha nuoc quy dinh the nao ve thoi han trong hop dong lao dong
Cơ quan Nhà nước quy định thế nào về thời hạn trong hợp đồng lao động. Ảnh minh họa

Theo đó, việc cơ quan ký hợp đồng lao động có thời hạn lần thứ 3 với bạn là vi phạm quy định của luật lao động. Hợp đồng lao động lần thứ 3 của bạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tính từ thời điểm kết thúc hợp đồng lao động thứ 2, bạn làm việc cho cơ quan với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, công ty không có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, trừ trường hợp bạn bị kỷ luật sa thải hoặc công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ. Bạn làm việc với đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan của bạn là chi cục Thủy sản của 1 tỉnh miền núi phía Bắc, là đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, các chế độ về quyền của viên chức sẽ được quy định tại Luật Viên chức. Và theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Viên chức : “2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.”. Bạn đã hoàn thành xong hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng của bạn được chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

An Khê
Xem phiên bản mobile