Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn rất chậm

Theo Bộ Tài chính, tình hình cổ phần hóa trong giai đoạn 2016 - 2019 còn chậm, chưa đạt được kế hoạch đề ra khiến áp lực hoàn thành tiến độ dồn vào năm 2020 càng thêm nặng nề.
Công ty CP Hanel: Từ lùm xùm cổ phần hóa đến khoản nợ khó đòi cả trăm tỷ đồng Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm, đùn đẩy trách nhiệm

Theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ thì kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020 là 128 doanh nghiệp. Tuy nhiên trong tháng 3/2020, không có doanh nghiệp nào thực hiện cổ phần hóa.

Lũy kế giai đoạn 2016 - tháng 3/2020, có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.126 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.748 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 174 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 36/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa, đạt 28% kế hoạch, số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

co phan hoa doanh nghiep nha nuoc van rat cham
Ảnh minh họa.

Nhìn chung tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 là: TP Hà Nội phải cổ phần hóa 13 doanh nghiệp (4 Tổng công ty), chiếm 14% kế hoạch; TP HCM cổ phần hóa 38 doanh nghiệp (11 Tổng công ty), chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa 6 doanh nghiệp (3 Tập đoàn, 3 Tổng công ty); Bộ Công thương cổ phần hóa 4 doanh nghiệp (3 Tổng công ty); Bộ Xây dựng cổ phần hóa 2 Tổng công ty.

Về công tác thoái vốn, trong tháng 3/2020, có 2 đơn vị báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp với tổng giá trị là 213,4 tỷ đồng, thu về 308,5 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2020, cả nước thoái được 397 tỷ đồng, thu về 772 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 3/2020 thoái vốn được 25.166 tỷ đồng, thu về 171.844 tỷ đồng.

Trong đó, thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 03 tháng đầu năm 2020 có 4 doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn với tổng giá trị là 79 tỷ đồng, thu về 220,6 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 3/2020 đã thoái vốn nhà nước tại 96 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 4.783 tỷ đồng, thu về 9.185 tỷ đồng.

Đối với thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg, lũy kế từ năm 2017 đến tháng 3/2020, cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng.

Tình hình thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước theo Đề án cơ cấu lại, trong quý I/ 2020, các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 318 tỷ đồng, thu về 551 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 3/2020, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.597 tỷ đồng, thu về 52.266 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile