Cổ đông lớn Công ty Phân phối Top One gian lận báo cáo giao dịch cổ phiếu

Một cổ đông lớn của Công ty CP Phân phối Top One bị xử phạt hành chính vì báo cáo không chính xác, không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng...
Vẫn âm lợi nhuận, cổ phiếu 2 công ty Bầu Đức tiếp tục bị cảnh báo VTVCab lên sàn chứng khoán với giá ngất ngưởng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Khá.

Theo đó, ông Khá bị phạt tiền 10 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo giao dịch không chính xác.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Khá, cổ đông lớn Công ty CP Phân phối Top One (mã CK: TOP) sở hữu 1.084.200 cổ phiếu TOP. Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Hữu Khá đã thực hiện giao dịch mua 390.000 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch là 1.474.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 5,81% và trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Phân phối Top One.

Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu ngày 15/3/2019 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội của ông Nguyễn Hữu Khá, khối lượng cổ phiếu TOP sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 813.200 cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu TOP đã mua 1.554.300 cổ phiếu TOP và khối lượng cổ phiếu TOP sau giao dịch là 2.367.500 cổ phiếu.

Như vậy, ông Nguyễn Hữu Khá đã báo cáo không chính xác khối lượng giao dịch và khối lượng sở hữu trước và sau giao dịch cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội..

Bên cạnh đó, ông Khá cũng bị phạt tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 13/3/2019, ông Nguyễn Hữu Khá mua 189.100 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 1.474.200 cổ phiếu lên 1.663.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,18% lên 6,56% (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).

Ngày 14/3/2019, ông Nguyễn Hữu Khá mua 646.000 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 1.663.300 cổ phiếu lên 2.309.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,56% lên 9,09% (tăng từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 9%).

Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo sở hữu của ông Nguyễn Hữu Khá đối với 2 giao dịch nêu trên.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile