Chuyển sở hữu "chui" hàng trăm triệu cổ phiếu, Công ty Cơ điện lạnh (REE) thông tin gì?

TTTĐ - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) vừa có thông báo làm rõ lý do vi phạm liên quan đến vụ chuyển quyền sở hữu "chui" hàng trăm triệu cổ phiếu.
Nhà đầu tư chứng khoán sẽ được mua bán cổ phiếu T+2 từ cuối tháng 8 Cổ phiếu IDJ được đưa ra khỏi diện cảnh báo Tân Hoàng Minh mới nộp hơn 296 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra

Theo đó, trong văn bản gửi đến cổ đông, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã CK: REE) cho biết, thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, công ty đã thực hiện chuyển quyền sở hữu để góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (do REE sở hữu 100% vốn), gồm các mã chứng khoán: NBP của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, ISH của Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng Idico, SBH của Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ, CHP của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, TBC của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, TMP của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, VSH của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hinh và SHP của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Chuyển sở hữu
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh cho rằng giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán của các mã chứng khoán nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của VSD. Do vậy, công ty không thể công bố thông tin trước khi VSD chấp thuận. Vì nếu không chấp thuận thì việc công bố thông tin trước đó có thể xem như vi phạm.

Khi biết được đã vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh đã gửi đơn giải trình đến Sở Giao dịch chứng khoán và sau đó công ty cũng đã có văn bản giải trình gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin.

Trước đó, ngày 21/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 110 mười triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - tổ chức có liên quan đến ông Quách Vĩnh Bình, là người đại diện được chỉ định tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã CK: NBP) và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (mã CK: ISH), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quang Quyền - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ (mã CK: SBH), Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (mã CK: CHP), Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã CK: TBC), Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã CK: TMP), Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hinh (mã CK: VSH) và tổ chức có liên quan đến ông Lê Tuấn Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã CK: SHP) thực hiện chuyển quyền sở hữu 3.789.400 cổ phiếu NBP, 33.324.802 cổ phiếu CHP, 38.365.168 cổ phiếu TBC, 29.843.740 cổ phiếu TMP, 102.138.910 cổ phiếu VSH, 10.389.490 cổ phiếu SHP, 32.000.000 cổ phiếu SBH và 15.433.893 cổ phiếu ISH ngày 10/11/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 72,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 955 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm ngày 31/3/2022, tài sản của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ở mức 32.402 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả đứng ở mức 15.456 tỷ đồng, tổng nợ vay chiếm 11.940 tỷ đồng, phần lớn là vay dài hạn với 10.702 tỷ đồng.

Hậu Lộc
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile