Chuyên gia Nhật đưa mức phí xử lý nước thải sông Tô Lịch

Chuyên gia Nhật tính toán mỗi m3 nước thải xả ra sông Tô Lịch cần đầu tư ban đầu gần 2 triệu đồng, sau đó để xử lý làm sạch chỉ mất 58 đồng/m3.
Xem phiên bản mobile