Chuyển đổi vị trí công tác hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

TTTĐ - Thanh tra Chính phủ vừa phát đi thông cáo báo chí về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I và kế hoạch công tác quý II/2021.
Dấu ấn trong công tác phòng, chống tham nhũng Thành công của Đại hội truyền cảm hứng, quyết tâm đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới Thủ tướng muốn doanh nghiệp, doanh nhân “nói không với tham nhũng trong kinh doanh”
Thanh tra Chính phủ vừa thông tin về kết quả phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thanh tra Chính phủ vừa phát đi thông cáo báo chí về kết quả phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, đã mở hàng nghìn lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, các giải pháp phòng, chống tham nhũng thời gian qua cũng được đẩy mạnh.

Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra hơn 1.000 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; Công bố, công khai theo quy định của pháp luật kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành hơn 3.000 văn bản, sửa đổi, bổ sung hơn 400 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành trên 400 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 38 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 25 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý, các đơn vị đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 1.118 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng, trong đó có 7 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng và đã xử lý 5 người.

Qua tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo TTCP phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Trong khi đó, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được TTCP nêu rõ: Thời gian qua, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết gần 5.000 vụ khiếu nại, tố cáo. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho công dân 23 tỷ đồng, 1 ha đất; trả lại quyền lợi cho gần 190 người, kiến nghị xử lý 83 người.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile