Chưa ghi nhận đợt phát hành trái phiếu nào trong tháng 1/2023

Theo số liệu VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 31/1/2023, thị trường chưa ghi nhận đợt phát hành trái phiếu nào trong năm 2023.
Khẩn trương rà soát khả năng thanh toán của doanh nghiệp phát hành trái phiếu Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ nghị định sửa đổi về trái phiếu trong đầu tuần tới FiinRatings: Có thể có thêm nhà phát hành trái phiếu mất khả năng thanh toán

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, các đợt phát hành được công bố trong tháng 1/2023 hầu hết đều được phát hành vào tháng 12/2022.

Trong các đợt phát hành này, nhóm ngân hàng chiếm đa số với 3.269,5 tỷ đồng phát hành trái phiếu riêng lẻ và 10.637,8 tỷ đồng phát hành ra công chúng. Còn 3 đợt phát hành còn lại đến từ nhóm các công ty chứng khoán và bất động sản, chỉ chiếm khoảng 3%.

Trong tháng 1, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 8.068 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, VBMA cho biết sẽ có khoảng 285.178 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Chưa ghi nhận đợt phát hành trái phiếu nào trong tháng 1/2023
Khoảng 285.178 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

Trước đó VBMA đã từng đánh giá, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu giai đoạn 2019 - 2021 làm gia tăng áp lực đáo hạn vào năm 2022 - 2026.

Năm 2023 và 2024, tổng giá trị đáo hạn trái phiếu lần lượt đạt 374,3 nghìn tỷ đồng và 381,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, lần lượt đạt 120,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 32,1%) và 121,1 nghìn tỷ đồng (32%).

Mới đây, trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 trực tuyến với các địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trước ngày 10/2/2023.

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, kiểm soát tín dụng đội với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản với các doanh nghiệp bất động sản và người mua theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Hưng Khánh
Phiên bản di động