Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2022.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân Hà Nội: Rà soát, xử lý 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai Tập thể UBND TP Hà Nội thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19

Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (thay thế đồng chí Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội do luân chuyển công tác), Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng (thay thế đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội do luân chuyển công tác).

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 4898/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Các quận, huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile