Chủ tịch UBND TP Hà Nội giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn

Sáng 8/11, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Hà Nội: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Giám đốc Sở, ban, ngành thành phố Tăng cường đối thoại là yếu tố nòng cốt để xử lý các điểm nóng về đất đai
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành thành phố nhiệm kỳ 2025-2030

Bài giảng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội là chuyên đề: “Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới - Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn”.

Tham dự lớp học có 96 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan TP đã được phê duyệt quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần quyết liệt, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật

Chủ tịch UBND TP đã làm rõ những kết quả nổi bật của TP Hà Nội về kinh tế, văn hóa, xã hội nhất là trong nhiệm kỳ 2016-2020, năm 2021 và 9 tháng năm 2022 so với giai đoạn trước; phân tích những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân; Những bài học kinh nghiệm rút ra.

Theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, thời gian qua, bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, thay đổi nhanh chóng, khó lường, có những mặt, nội dung vượt xa mọi dự báo thông thường. Mặc dù vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Trung ương, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng xanh, bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh tăng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khá cao và cao hơn mức tăng của cả nước; 9 tháng năm 2022 đạt 9,69%, cao nhất trong những năm gần đây.

Quy mô GRDP năm 2021 đạt 1,067 triệu tỷ đồng, chiếm 65,4% quy mô GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng và 17,7% giá trị tổng sản phẩm (GDP) bình quân cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 128,2 triệu đồng, gấp 1,4 lần bình quân cả nước. Năng suất lao động đạt 252,3 triệu đồng/lao động (giá hiện hành), gấp 2,29 lần bình quân cả nước (110,4 triệu đồng/người). Tốc độ tăng năng suất trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 5,79%.

Vốn đầu tư nước ngoài lũy kế giai đoạn 2016-2020 đã thu hút mới 3.113 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 26,5 tỷ USD (gấp 4,2 lần giai đoạn 2011-2015). Năm 2019 đạt 8,67 tỷ USD, cao nhất sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập. Năm 2021 đạt 1,524 tỷ USD và 9 tháng năm 2022 thu hút đạt 1,02 tỷ USD (tăng 18%).

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng và vượt dự toán, cơ cấu thu chuyển dịch tích cực, bền vững, bảo đảm cân đối thu, chi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Lũy kế giai đoạn 2016-2020 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng (gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015), tăng trung bình 11,1%/năm. Năm 2021, tổng thu đạt 267.232 tỷ đồng, vượt 13,5% dự toán Trung ương giao. Chín tháng năm 2022, thu ngân sách thực hiện 243.911 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cũng đã tập trung phân tích, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố thời gian tới.

Thành phố sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", trước mắt là tập trung vào triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy, trong đó có 96 nhiệm vụ được phân theo hướng rõ các nội dung chương trình, đề án, dự án, rõ thời gian và cơ quan chủ trì thực hiện. Đồng thời, thành phố tập trung thực hiện tốt 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định.

Hà Nội sẽ ưu tiên các nguồn lực thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực cơ bản. Trong đó, về phát triển kinh tế, thành phố sẽ tập trung phát triển đồng bộ các loại thị trường, nhất là thị trường bất động sản, đất đai, khoa học và công nghệ; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên theo cơ chế thị trường để thúc đẩy kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững. TP đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế; Tăng cường xã hội hóa đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; Tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công. TP quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số thành phần xếp hạng PCI, bãi bỏ các rào cản, tập trung vào việc nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, vốn đầu tư,...; Tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển theo quy định của pháp luật; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

Thành phố cũng sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN cùng với phát triển mạnh các dịch vụ số; hoàn thành số hóa toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về dân cư, đất đai, tài sản công… ; Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thành phố.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý kết cấu hạ tầng; khuyến khích sử dụng vốn từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xanh, thân thiện môi trường; Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng.

Nhằm phát huy giá trị văn hóa, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, thành phố sẽ phát triển các trục không gian văn hóa dọc bờ Bắc và bờ Nam sông Hồng, trục kết nối không gian thành cổ Hà Nội và trục Tây Hồ Tây - Hồ Tây - Cổ Loa nhằm tổ chức các không gian lễ hội văn hóa, các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô. TP xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa mới phù hợp với xu thế thời đại gắn với phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, một động lực quan trọng phát triển Thủ đô.

Dưới sự gợi mở của Chủ tịch UBND thành phố, các học viên đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về chuyên đề, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, làm rõ những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy địa phương, thành phố phát triển mọi mặt trong giai đoạn tới.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile