Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.
Đồng chí Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Bắc Ninh: Đình chỉ 149 quán karaoke chưa đảm bảo an toàn PCCC Bắc Ninh phấn đấu là trung tâm chế tạo và dịch vụ công nghệ cao

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã có chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, không bị gián đoạn bán hàng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn

Cùng với đó, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp.

Đồng thời, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý.

Các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu chia sẻ với những khó khăn của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua.

Vi Hải
Phiên bản di động