Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo "tăng tốc” thực hiện các dự án ngoài ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
Thủ tướng: Kiên quyết thanh lý, phá sản dự án không còn khả năng khắc phục Có thể hủy, thu hồi nhà ở xã hội nếu xảy ra sai phạm Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại thị xã Bỉm Sơn bao giờ xong? "Kẽ hở" của luật và "trí thông minh" của Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lan Sơn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 47 dự án khu đô thị, khu dân cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, góp phần giảm áp lực về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của nhiều dự án rất chậm và diễn ra ở hầu hết các khâu, từ bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đến quyết toán dự án hoàn thành.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 47 dự án khu đô thị, khu dân cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước

Sự chậm trễ trong giải phóng mặt bằng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, khối lượng thực hiện xây dựng. Tình trạng gia hạn thời hạn thực hiện dự án còn diễn ra phổ biến. Sự chậm trễ trong việc xác định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất, chậm nộp tiền sử dụng đất vẫn còn xảy ra.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và chống thất thu NSNN đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo
Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đẩy nhanh các dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước

Cụ thể, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chính xác tình hình thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất việc thực hiện các dự án bảo đảm các quy định của pháp luật; Chủ động phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; Tham mưu với UBND tỉnh thu hồi các dự án chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để thực hiện hoặc triển khai chậm tiến độ, vi phạm các cam kết khi được lựa chọn làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường nắm bắt thông tin về tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án để kịp thời có hướng dẫn UBND huyện, thành phố về biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đối với diện tích đã được giải phóng mặt bằng đảm bảo điều kiện thi công, Sở Tài nguyên và Môi trường phải kịp thời tham mưu với UBND tỉnh giao đất cho chủ đầu tư.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp về tăng cường biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và chống thất thu NSNN đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư

Khi tham mưu việc giao đất cho chủ đầu tư thì các đơn vị đồng thời thực hiện việc xác định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để ngay sau khi có quyết định giao đất là phê duyệt giá đất, tính tiền sử dụng đất; Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong sử dụng đất tại các dự án khu đô thị mới.

Ngoài ra, UBND huyện, thành phố tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nắm chắc tình hình thực hiện của các dự án để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Tăng cường công tác đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng đầu tư các dự án; Kiến nghị thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm do lỗi của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án; Thực hiện nghiêm nghĩa vụ tài chính với nhà nước về tiền sử dụng đất, thuế kinh doanh bất động sản; Chỉ được kinh doanh khi đảm bảo đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile