Chủ tịch Quốc hội: Xem xét sơ bộ kết quả bầu cử để tổ chức các bước tiếp theo

Ngày 27/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 56.
Dấu ấn một kỳ bầu cử 99,13% cử tri Hà Nội đã đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử Sáng suốt lựa chọn người đại biểu của nhân dân thực sự xứng đáng

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào hai nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất, nghe và cho ý kiến vào báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhóm thứ hai, nghe và cho ý kiến về 3 báo cáo của Chính phủ, gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: quochoi.vn)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh quochoi.vn)

Đối với báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá khái quát, sơ bộ về kết quả của cuộc bầu cử, cho ý kiến về những nội dung cần tiếp tục triển khai, các yêu cầu đối với Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, hoàn thiện chính thức báo cáo để triển khai các bước tiếp theo, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Về báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, căn cứ vào báo cáo của Chính phủ, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 và kết quả của các đoàn giám sát tại các địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, cho ý kiến báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đã đủ điều kiện thông qua hay chưa theo tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách cần được xem xét trên các quy định của pháp luật.

Đối với báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là lĩnh vực mới, trong các Phiên họp trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về vấn đề này và cần tiếp tục duy trì thực hiện để đưa báo cáo tài chính Nhà nước vào nề nếp và thực chất hơn.

Về báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nội dung vô cùng quan trọng.

“Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết cấu nội dung báo cáo này đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật hay chưa và đã bám sát chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020 mà Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ban hành hay chưa? Cho ý kiến sâu vào việc lãng phí ở chỗ nào tiết kiệm ở chỗ nào. Những thành tích, những ưu điểm căn bản về những tấm gương của các bộ, ngành, các địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện theo pháp luật và quy định và yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

* Tại phiên họp ngày 27/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đã lên quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau buổi quyên góp, Văn phòng Quốc hội đã chuyển 350 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động