Chủ tịch PVTrans Oil xin từ nhiệm

Ông Hoàng Đức Chính có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) kể từ ngày 28/4/2021.
Sau nhiều lùm xùm, ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm Chủ tịch Coteccons

Theo đó, ngày 23/4, ông Hoàng Đức Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) đã có đơn gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo ông Chính, vì lý do sắp xếp, phân công công việc của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), cá nhân ông không tiếp tục đảm niệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại PVTrans Oil.

Chủ tịch PVTrans Oil xin từ nhiệm
Ông Hoàng Đức Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVTrans Oil (phải ảnh) và ông Trần Duy Tân. Ảnh: PVTrans Oil.

Vì vậy, ông Chính làm đơn từ nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho ông được từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại PVTrans Oil kể từ ngày 28/4/2021.

Theo tài liệu vừa công bố, PVTrans Oil dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/4 tới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sắp tới, Hội đồng quản trị PVTrans Oil sẽ có tờ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Duy Tân và ông Nguyễn Văn Bằng (người đại diện phần vốn của PVTrans tại PVTrans Oil) do các ông này đều có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị PVTrans Oil cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng doanh thu 950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 8,4 tỷ đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile