Chủ tịch nước ra Quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long

Ngày 7/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra Quyết định số 658 /QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tạm thời điều hành Bộ Y tế từ ngày 7/6 Bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long Tăng cường giám sát ngay tại cửa khẩu người đến từ 12 quốc gia ngay đang lưu hành bệnh đậu mùa khỉ
Ông Nguyễn Thanh Long
Ông Nguyễn Thanh Long

Theo đó, Quyết định ghi rõ: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Căn cứ Nghị quyết số 49/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 7/6/2022, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tạm thời điều hành Bộ Y tế từ ngày 7/6 Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tạm thời điều hành Bộ Y tế từ ngày 7/6
Bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long Bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng phòng COVID-19 Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng phòng COVID-19
Anh Đức
Xem phiên bản mobile