Chủ tịch Khang Minh Group bị phạt do tự ý giao dịch tiền với công ty con

Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Khang Minh Group có các giao dịch tiền với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh nhưng không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty theo quy định.
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Everland giao dịch 'chui' cổ phiếu Mẹ ruột của 'sếp' Tập đoàn Nam Long giao dịch chui cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Theo đó, ông Đặng Việt Lê bị phạt tiền 60 triệu đồng do không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Khang Minh Group bị phạt do tự ý giao dịch tiền với công ty con
Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Khang Minh Group. Ảnh: Báo Xây dựng

Cụ thể, từ 1/3/2018 đến 28/6/2019, ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group có các giao dịch tiền với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh - công ty do Công ty Cổ phần Khang Minh Group nắm 100% vốn góp) nhưng không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Chew Mei Ying (địa chỉ: Kuala Lumpur, Malaysia) với số tiền 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Bà Chew Mei Ying là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GTNfoods (mã CK: GTN), đăng ký bán 100.000 cổ phiếu GTN từ ngày 25/3/2019 đến ngày 23/4/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 24/6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Chew Mei Ying.

Ngày 15/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9 Tòa nhà B&L TOWER, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Theo đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex bị phạt tiền 50.000.000 đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo Thông báo số 449/2019/CV-HCNS ngày 11/12/2019 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/12/2019), Thông báo số 3230/TB-VSD ngày 13/12/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Báo cáo tài chính riêng, tổng hợp quý IV/2019)

Văn Huy
Xem phiên bản mobile